Partners

Continuïteit en kwaliteit gewaarborgd door netwerk van competente partners

Om u goed te kunnen bedienen werken wij samen met partners in de pensioenbranche (en daarbuiten). Partners met een scherpe blik op veranderingen die toegang geven tot aanvullende expertise. Partners die elkaar aanvullen, elkaar kunnen vervangen en elkaar als klankbord gebruiken. Zij delen dezelfde waarden en zijn allen vakmensen op hun eigen vakgebied. Zij werken onder onze verantwoordelijkheid, u heeft maar een aanspreekpunt. Bij ziekte of afwezigheid kunnen zij werkzaamheden overnemen of monitoren. De continuïteit en kwaliteit zijn daardoor gegarandeerd.