Werkgevers

Het nieuwe pensioencontract

Alle werkgevers moeten de komende jaren aan de slag met het nieuwe pensioencontract. Gaat u voor het nieuwe pensioencontract of voor de verbeterde premieregeling? Of heeft u al een individuele beschikbare premieregeling en wilt u die zoveel mogelijk in stand houden? Wat is de impact van het nieuwe pensioencontract eigenlijk? Welke vrijheidsgraden heeft u nog?

Veel vragen die beantwoord moeten worden. Een belangrijk vraagstuk ook. Pensioen is immers een kostbare en dus waardevolle arbeidsvoorwaarde. Wij begeleiden u graag bij het proces naar het nieuwe pensioencontract en bij de keuze van een nieuwe pensioenregeling.

Wijziging pensioenregeling

De regelgeving op pensioengebied is al een aantal jaar op rij drastisch gewijzigd. Iedere pensioenregeling moest worden aangepast. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en de fiscale versobering van de pensioenopbouw noodzaakten hiertoe. Ook de komende jaren worden grotere of minder grote wijzigingen verwacht in het kader voor pensioenregelingen. De Wet verbeterde premieregeling maakt een variabele pensioenuitkering mogelijk; de toekomstdiscussie over de pensioenen zal nog grotere wijzigingen met zich meebrengen dan die we de afgelopen jaren zagen. Nieuwe mogelijkheden die ontstaan kunnen ook voor u interessant zijn. Goed om periodiek uw pensioenregeling tegen het licht te houden. En vervolgens te beoordelen of deze nog steeds passend is. Of dat uw voorkeur, uw eisen of wensen ten aanzien van de pensioenregeling inmiddels gewijzigd zijn en u tot actie noodzaken. Wij helpen u graag bij de analyse en wijziging van uw pensioenregeling en de implementatie ervan.

Opleiding

Wij hebben veel ervaring met het geven van opleidingen en workshops op pensioengebied. Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Maar pensioen is ook ingewikkeld en lastig te begrijpen. Wij verzorgen kennissessies voor werkgevers en ondernemingsraden, in algemene zin maar ook als u de pensioenregeling wijzigt. Zeker als de pensioenregeling wijzigt, is het belangrijk dat uw medewerkers op de hoogte zijn, weten wat hun keuzes zijn en waar zij terecht kunnen voor meer informatie. Een aantal voorbeelden wat wij voor u kunnen betekenen:

Wij organiseren kennissessies op maat. Toegesneden op de behoefte van u als werkgever of uw ondernemingsraad. Bijvoorbeeld over het Algemeen PensioenFonds (APF) of de mogelijkheden van een Europees pensioenfonds (IORP). Zodat u snel de hoofdlijnen in beeld heeft en de diepte in kunt waar dat voor u relevant is.
In deze workshop gaan wij nader in op pensioen in al zijn aspecten. Fiscaal, juridisch, maar ook actuarieel. En ook de verschillende uitvoeringsvormen nemen wij met u door. Zodat een goed beeld heeft hoe u pensioen kunt vormgeven, waar u de regeling onder kunt brengen en hoe deze te financieren.
In deze workshop leert u de inhoud van de eigen pensioenregeling kennen. Aan de hand van het eigen pensioenreglement nemen we de verschillende elementen door. De pensioenberekening komt aan bod en we gaan in op de flexibiliteit binnen de regeling.
Gaat u uw pensioenregeling wijzigen? Dan wilt u dat uw medewerkers goed op de hoogte zijn van de veranderingen. Wij verzorgen werknemerspresentaties zodat uw medewerkers begrijpen wat zij hebben en de pensioenregeling op waarde kunnen schatten.
Vraag een concreet voorstel aan

Wilt u weten of uw pensioenregeling nog bij u past?
Wij voeren een quick scan van uw pensioenregeling uit.

Vraag een concreet voorstel aan