Over ons

d’Hooghe Pensioen Consultancy begeleidt werkgevers en pensioenfondsen naar de meest optimale uitvoeringsvorm van de pensioenregeling. Daarvoor is overzicht en inzicht erg belangrijk. Inzicht de eigen situatie, zowel nu als in de toekomst. Maar vooral ook in de pensioenmarkt. Zeker nu zich nieuwe uitvoeringsvormen aandienen, zoals het Algemeen PensioenFonds en het Europees pensioenfonds is inzicht belangrijk om de juiste keuze te kunnen maken.

En kennis van de uitvoeringsvormen om de alternatieven op waarde te kunnen schatten. Wij begeleiden u bij de keuze van de voor u optimale pensioenuitvoering. Dat doen wij samen met andere partners die op projectbasis, in verschillende samenstellingen, met elkaar samenwerken. Zo combineren wij betrokkenheid met een brede basis van kennis en ervaring.

Wij willen vernieuwing en kleur brengen in de pensioenbranche met innovatieve oplossingen.

Wij willen vernieuwing en kleur brengen in de pensioenbranche. Met innovatieve oplossingen, die gebruikmaken van nieuwe uitvoeringsvormen en state-of-the-art modellen en technieken. Uw situatie en probleemstelling bekijken wij vanuit verschillende invalshoeken en met gebruikmaking van meerdere disciplines. Meerdimensionaal komen wij tot het beste advies.

LinkedIn profiel