Pensioenfondsen

Toekomst pensioenfonds

Veel pensioenfondsen denken na over hun toekomst. Of het beter kan of met minder kosten. Wij denken graag met u mee. U kent uw pensioenfonds uiteraard het beste. Wij hebben veel andere pensioenfondsen gezien en kennen de uitvoerders en de mogelijke uitvoeringsvormen met hun specifieke voor- en nadelen. Hoe wij samen aan de slag gaan bepaalt u. In een workshop gezamenlijk met het bestuur, via een strategische studie of bijvoorbeeld aan de hand van een specifieke onderzoeksvraag.

Overdracht naar een ander pensioenfonds, liquidatie, oprichting van of overgang naar een ander pensioenfonds of algemeen pensioenfonds (APF)? Wij begeleiden u graag, of het nu gaat om selectie van een uitvoerder of een partij voor samenwerking, het schrijven of beoordelen van juridische stukken, maken van actuariële berekeningen of het communiceren met belanghebbenden; wij zorgen dat uw project succesvol wordt. Daarbij kunnen wij desgewenst ook het projectmanagement van u overnemen.

Besturing en bestuursondersteuning

Het bestuur van een pensioenfonds moet ten allen tijde “in control” zijn. De beleggingen en verplichtingen maar ook de omgeving van het fonds moeten continu gevolgd worden. Ook de uitbesteding van taken aan pensioenadministrateur, vermogensbeheerders moeten nauwkeurig worden gemonitord. Het vergt een permanente aandacht voor het totaal van beleggingen, verplichtingen, risico’s en de financieel-economische omgeving waarin het pensioenfonds opereert. Wij ontwikkelen dashboards op maat waarmee u in een oogopslag te ziet hoe uw pensioenfonds ervoor staat. Wij helpen u bij de monitoren van de omgeving, met name ontwikkelingen in wet- en regelgeving en welke impact deze hebben voor uw pensioenfonds. En wij helpen u bij de beoordeling en monitoring van de risico’s van uitbesteding.

Opleiding

Wij hebben veel ervaring met het geven van opleidingen en workshops op pensioengebied. Zeker als er wetswijzigingen optreden is het goed als alle bestuursorganen daarvan op de hoogte zijn. Wij verzorgen kennissessies voor besturen en verantwoordingsorganen. Een aantal voorbeelden:

Wij organiseren kennissessies op maat. Toegesneden op de behoefte van uw fonds. Recent onder andere over de Wet Pensioencommunicatie, het Algemeen PensioenFonds en het nieuwe Financieel Toetsingskader. Zodat u snel de hoofdlijnen in beeld heeft en de diepte in kunt waar dat voor u relevant is.
In deze training gaan wij in op het bestuursmodel van uw pensioenfonds. Welke organen zijn er en welke functies heeft het verantwoordingsorgaan daarin? Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen zijn de rollen en taken van de organen gewijzigd. Duidelijkheid tussen de spelers binnen een pensioenfonds leiden tot een betere besluitvorming.
Zich een oordeel vormen over het handelen van het bestuur is de belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan. Maar hoe doet u dat? En hoe betrekt u andere input in uw oordeel? In deze workshop geven wij u handvaten en bieden wij u structuur. Samen met u gaan wij door het jaarverslag van uw pensioenfonds. Met uw eigen fonds aan de slag verhoogt de leercurve en is bovendien efficiënt.
In deze workshop leert u de inhoud van de eigen pensioenregeling kennen. Aan de hand van het eigen pensioenreglement nemen we de verschillende elementen door. De pensioenberekening komt aan bod en gaan in op de flexibiliteit binnen de regeling.
Vraag een preview aan

Wij ontwikkelen dashboards op maat waarmee u in een
oogopslag ziet hoe uw pensioenfonds ervoor staat

Vraag een preview aan